آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

در سال های اخیر ساخت جهانی هیدروژن مالامال اکسید به ۳.۳ میلیون تن- سالانه افزایش پیدا کرده است و پیش بینی می شود که هر سال حدود ۴ % این میزان ارتقاء پیدا می کند. در هنگام کابرد همین فرآورده به جهت پارچهها می توان گنجایش اتوپذیری آنان را به مقدار زیادی، افزایش داد. همین درخشندگی بالایی به الیاف می دهد در عین اکنون خواص مکانیکی آن‌ها را هم مراقبت می کند. مایع هیدروژن پراکسید از آغاز قرن 20 به تیتر ضد میکروب استعمال می شود. آب اکسیژنه، مایع غیر قابل احتراق و منفجره خطرناک، یک عامل اکسید کننده کار کشته میباشد که به شدت دارای مواد متفاوت واکنش می دهد.آن می تواند به طور خودبخود به آب و اکسیژن جزء‌جزء‌کردن شود و حساس آب در هر نسبت ادغام شود. در محصولات نگهداری شخصی، مثل مواد رنگی و خمیردندان ها، پراکسید هیدروژن به تیتر یک ماده اکسید کننده عمل می نماید و اثر پر‌نور کننده/سفید کننده ای را ارائه می دهد. یک عدد از مشکلات همگانی در قسمت گوش، احساس کیپ شدن میباشد که اکثر زمان ها در اثر ورود آب به مجرای گوش و حجمدهی موم آن پدید میآید. آب اکسیژنه می تواند در اینجا هم به شما امداد نماید و از شیوع عفونت جلوگیری کند. از لحاظ غلظت همین کالا فقط در دو گونه آب اکسیژنه خوراکی 35 درصد و آب اکسیژنه خوراکی 50 درصد ساخت می شود. امیدواریم از مطالعه این نوشته غایت به کارگیری را برده باشید و دیتاها مندرج در همین مطلب، به دانش شما افزوده باشد. همچنانکه مشخص می باشد در گروه کنترل تجمع پلاک به میزان بیشتری کاهش یافته می باشد اما همین به حد معنا دار بودن نرسیده هست به علاوه مقدار تجمع پلاک در انتها مطالعه در دو تیم تقریباً کلیدی هم برابر بود. • آب اکسیژنه مهم ویسکوزیتۀ بالاتری نسبت اصلی آب داراست و حدود 40% متراکم تر آب اکسیژنه نمی تواندرنگ کلیه مواد را از بین میبرد از آب است. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه اب اکسیژنه شستشوی گوش بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

خواندن
انواع موتور پمپ از لحاظ سوخت مصرفی به سه دسته زیر تقسیم می شود: