از روش مراجعه به بازار و مرکز ها فروش می اقتدار تازه ترین مثال ها و گونه های مانتو را بازدید نمود. از روش شبکه مانتو سایز تبارک شیک می قدرت مثال های گوناگون همین محصول را بازدید نمود. گونه های مانتو سایز پهناور هفت تیر را در رنگ های متنوع می قدرت اهمیت مراجعه به بازار های فروش تماشا و خریداری نمود. در روزها خاصی از سال مثل نزدیک سال جدید این البسه بوسیله زنان عمده خریداری شده و در همین دوران می توان تازه ترین دسته های همین پوشاک را بازدید نمود. مقدار عرض پارچه در چیدمان الگو، به کار گیری عمده از پارچه، کاهش ضایعات و دورریز فراوان دارای میباشد ،اکثر پارچه های مانتویی، عرض ١۵٠ سانتی متر دارا‌هستند که برای گونه های الگوهای ایدهآل ترین عرض تولیدی مانتو اصفهان محسوب می شود. برای مثال مانتو های مجلسی که عمل بیشتری روی آنها رخ گرفته است و از پارچه های گران ارزش تری در مقایسه دارای بقیه گونه های مانتو تنظیم شده می باشد حیاتی بها بیشتری در بازار می باشد. این البسه هر ساله به امداد طراحان پارچه و طراحان لباس در نمونه های نو و مطابق تغییرات و نیاز روز بازار دوخته شده و روانه بازار های فروش می شوند. مرکز ها تولیدی مانتو و شومیز اهمیت طراحی مدلهای متفاوت و ارائهی اجناسی مطابق هر فصل نیاز این فروشگاهها را به جهت تأمین مانتوهای مختص و شیک برطرف خواهند کرد. به روز بودن و طبق مد پیش رفتن میتواند از عوارض مؤثر ترقی یک فروشگاه و جذب تعداد متعددی از مشتریان باشد ولی این که همین فروشگاه بتواند سلیقه و نیاز جامعه را هم در مدل مانتو و یا این که محصولاتی که عرضه می‌نماید دخالت دهد میتواند آن را به فروشگاهی یگانه تبدیل کند. مانتو یک عدد از انواع لباس های مالامال مصرف در در میان خانم ها و دختر های جوان می باشد و از این رو دکان های متفاوتی به عرضه آن می پردازند. تولیدی های مانتو گروهی از اکثر فروشان می باشند که همین محصول را دارای قیمت مناسب به دکان های مانتو فروشی عرضه می دارند. پروژه یا این که برنامه ای که مورد بررسی قرار دادهایم طرح ایجاد یک سوله تولیدی مانتو میباشد که ما این طرح را به جهت کارآفرینی آن نیز برای خانمها یا این که بانوان مطلوب دیدیم و همچنین امروزه در پوشاک خانمها مانتو رده ویژهای دارد. شناخت عمده فروشیها و تولیدی مانتو و شومیز در دیگر شهرها که در فصول مختلف و روزها یگانه همواره به عرضهی مانتوهای یگانه و عامه پسند میپردازند میتواند از راهحلهای مؤثری در حل این ایراد باشد اما تعیین بهترین بیشتر فروشی مستلزم رعایت نکات خاصی می باشد که در ادامه به تحلیل آن خوا هیم پرداخت.

ایندکسر