آموزش ترسیم سیم پیچی موتورهای الکتریکی • (مهندسی برق) PowerEn

این موضوع بدین معنی است كه بایستی گروه كلافهای اصلی در مجاور هم و بدون اینكه در بین آنها شیار خالی باشد جا زده شوند. زاویه ا لكتریكی بین دو شیار مجاور می شود شروع فاز اصلی از شیار 2 و شروع فاز دوم سیم پیچ راه انداز از شیار می باشد. پس تعداد شیارهای خالی را نسبت به سیم پیچ راه انداز پیدا می نمائیم از 30 شیار استاتو 12 تای آن مربوط به سیم پیچ راه انداز است و بنابراین 18 شیار باقی می ماند. توجه کنید که از این کار برای بهبود بخشیدن به سیم های قدیمی و جایگزین آن ها با سیم های باکیفیت­تر استفاده می­شود. شما طی دوره سیم پیچی بایستی به صورت عملی سیم پیچی و نکات و مراحل انجام آن را یاد بگیرید بنابراین توجه داشته باشید که کارگاه به تجهیزات و ابزارهای سیم پیچی مجهز باشد. با توجه به قدرت ورودی و ولتاژ نامی می توان جریان هر یك از سیم پیچها را حساب نمود و از روی آن قطر سیم را بدست آورد.

اولین و مهمترین ویژگی که یک آموزشگاه خوب سیم پیچی دارد مجهز بودن آن است. در صورتی که استاد دانش کافی سیم پیچی را نداشته باشد یا به خوبی نتواند مطالب را به شما انتقال دهد یادگیری به خوب صورت نگرفته و شما در بازار کار موفق نخواهید شد. یک آموزشگاه خوب برای ثبت نام دوره سیم پیچی موتور ویژگی هایی دارد. ضروری است که هیچ براده آهنی روی میز نباشد، برای اینکه مطمئن شوید از یک آهنربا برای جمع آوری براده ها استفاده کنید. ضریب كوتاهی گام چنانچه در گام كسر مزایای آن بیان شد موتورها معمولا با گام كسری سیم پیچی می شوند و چون نیروی محركه از جمع برداری بدست می آید لذا كمتر از مقدار جبری آن خواهد شد و برای جبران این منظور ضریب كوتاهی گام را در محاسبه تعداد دور در نظر میگیرند و اگر درجه كوتاهی گام را بیان كند و زاویه الكتریكی بین دو را در سیم پیچی گام كوتاه نشان دهد ضریب كوتاهی گام بصورت زیر آنچه در گام كسری گفته شد نوشته می شود. با تعیین قدرت استاتور (ورودی) مطابق آنچه در بالا گفته شد قرار سیم معلوم می گردد.

خواندن
نظر دموکراتها جهش خطرناک خود را نادیده می گیرند

در مورد دوم نیز باید كلافها را در شیارها به صورت یك در میان جا زد بطوریكه بازوی سمت چپ كلافها كه معمولا در دیاگرام بلندتر از بازوی سمت راست كشیده می شود در شیارهای فرد و بازوی سمت راست در شیارهای زوج قرار گیرد تا سیم بندی یك حالت تقارن بخود بگیرد. این شیارها () باید در بین گروه كلافهای اصلی قرار بگیرند كه می توان تعداد شیارهای خالی كه بین هر یك از گروه كلافها قرار می گیرد (NA) از رابطه زیر بدست آورید. این نوع سیم پیچی در ژنراتورها و موتورهای با قدرت كم تا قدرتهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد موتورهایی كه دارای سیم پیچی و طبقه یا گام كوتاه شده باشند دارای مزایای زیر می باشند. سپس، عرض شیارها رااندازه گیری کنید و به اندازه نیاز از عایق کاغذی ببرید و داخل شیارها قرار دهید. اگرعایق کاغذی در جای خود به درستی قرار بگیرد( باید تمیز و سالم باشد)، می توانید آن را در جای خود رها کنید و پروسه سیم پیچی را شروع کنید.اگرعایق ها آسیب دیده یا شکسته باشد بهتر است قبل از شروع کار آن را تعویض کنید. در اینجا نیز ابتدا دیاگرام گسترده هر یك از دو سیم پیچ را به طور جداگانه ترسیم نموده و سپس از انطباق آن دو بر یكدیگر دیاگرام گسترده كامل را بدست می آوریم.

می توانید از مراحل بازکردن الکتروموتور فیلم برداری کنید تا هنگام بستن قطعات آن ها را دقیقا سرجای خودنصب کنید. با استفاده از یک گوه کلکتور داخلی الکتروموتور را خارج کنید سپس به آرامی به بالا هدایت کنید تا سیم پیچ ها باز شوند. برای تسلط بیشتر بروی سیم پیچی موتور چه نکته ای را توصیه می کنید؟ در روش نرم افزاری مباحثی در رابطه با فلش کردن گوشی های مختلف، نحوه بک آپ گرفتن از گوشی، رفع مشکلات بوت و لوگوی گوشی ها، آنلاک کردن شبکه، ساخت اپل آی دی در گوشی های آیفون، شناخت فایل های نرم افزاری، ریکاوری گوشی برای برگرداندن اطلاعات پاک شده و … کار کردن روی سطح آلوده باعث نفوذ خاک و آلودگی به داخل بدنه الکتروموتور شود. از جهات مختلف بدنه داخلی الکتروموتور عکس بگیرید و از مکان بسته شدن هرقطعه یادداشت کوچکی بردارید. هنگامی که آرمیچر را از داخل استاتور خارج کردید، بدنه اصلی را کنار بگذارید تا قطعات فلزی را جذب نکند.

خواندن
خرید شیاف ماریانا Dr.oz اصل

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از کتاب آموزش سیم پیچی ترانس ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.