ایران آماده نشست گفتگوی جهانی سران ادیان الهی استحجت الاسلام رئیسی در دیدار سران ادیان الهی گفت: جمهوری اسلامی آمادگی برگزاری نشست گفتگوی جهانی بین سران ادیان الهی را دارد.

رئیس جمهور تعارض ادیان الهی را عامل فرسایش ادیان و رواج بی دینی و الحاد در جوامع دانست و خاطرنشان کرد: به جای تعارض، تعارض و حذف باید گفت و گوی فکری بین ادیان مطرح و برقرار شود تا نظرات پیروان ادیان مختلف را می توان با یکدیگر مبادله کرد. نزدیکتر شوید

خواندن
چگونه جنبش ضد سقط جنین از کتاب بازی پیشرو برای نفوذ به Roe v استفاده می کند. وید

دیدگاهتان را بنویسید