برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را اصلی هوایی که از در میان آن حرکت می نماید تماما ترکیب کرده بهطوریکه آب به رخ یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر به وسیله نیروی ثقل خویش میریزد. برجهای خنککننده سیستم توزیع و پخش آبگرم دارا‌هستند که آب را به شکل یکنواخت بر روی کانال مشبک نزدیک به هم میپاشد. در بالای آن تیم ای از توزیع مجاری ، که باید آب کندانسور به آنان پمپ شود ؛ از این طریق به تحت “حصیرهای” ساخته شده از اسکلت های چوبی یا این که صفحه ها سیم بافته شده ، فضای داخل برج را لبریز می کند. همین برج ها در حقیقت ترکیبی از یک سیکل پاشش آب تماماً باز و یک سیکل گردش آب بسته هستند کولینگ تاور مدار بسته هیبریدی به جهت خنک کاری مدار کندانسور چیلر در بخشها گرم و خشک گزینه ی مضاعف مناسبی می باشد . برجهای خنککن طبق معمول اصلی تبخیر آب، حرارت تولید شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا ذیل میآورند؛ البته باید در لحاظ داشت در برخی از برجهای خنککن حساس چرخه بسته که به برج خنککن خشک دارای شهرت هستند، کمتر دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکانپذیر است. برج خنک کننده یا برج خنککن (به انگلیسی: Cooling tower) وسیلهای به جهت دفع حرارت زاید آب مورد به کار گیری در چگالنده به جو از نحوه تبادل حرارتی مهم هوا برج خنک کننده فایبرگلاس طرح مکعبی است. بعد از یک سری تغییرات کلی این سیستمها به موقعیت بتنی تغییر تحول پیدا کردند و سازههای تبارک هذلولی حیاتی یک سیستم هوادهی دمنده ذیل عنوان برج خنک کننده بتنی گزینه استعمال قرار گرفت. نکته مهم همین هست که آب بخش اعظمی از مناطق جمهوری اسلامی ایران کلیدی سختی میباشد. البته قابل ذکر میباشد که هزینه ی نخستین ی آن به ادله ابعاد بزرگتر از برج خنک کن مدار بسته و مدار گشوده فراوان فراتر هست . یک کتاب درسی مهندسی آمریکایی از سال 1911 یک طرح را چنین توصیف کرده است: “پوسته ای دایره ای یا مستطیلی از برگه نوری – در واقع ، یک دودکش کاملا عمودی کوتاه (ارتفاع 20 تا 40 فوت) و فراوان بزرگتر به صورت جانبی. به عبارت سادهتر، برج خنککننده سیستمی است که از آن به جهت خنکسازی آبی در فرایندهای سردسازی سیستمهای تهویه مطبوع، پالایشگاهها، نیروگاهها و غیره استعمال میگردد.

خواندن
کیف پول رسمی اتریوم ETH برای تمامی کاربران ایرانی