عموماً یک ضد کف در گوشه و کنار کف نامحلول هست و خواص چراغ ضد اب کف فعال سطحی دارد. اهمیت فرمولاسیون نامحلول است. در واقعمواد کاهش دهنده گیرایی سطحی که در فرمولاسیون رنگ اضافه می شوند حساس داشتن تیم های آبدوست و آبگریز در دو سر خود اثر تثبیت کنندگی داشته و باعث تجمع گازها، تشکیل حباب و حرکت حباب به سمت سطح رنگ می شوند. هرچند خصوصیت های جنس مانند فرمولاسیون مطلوب حساس است ، اما نقاط تغذیه ای فرآیند نیز برای کاربرد پیروزی آمیز دارای است. روغن های سیلیکون به خوبی عمل می کنند، ولی سبب ساز تولید مشکل در سطوح مختلف در بسیاری از کاربردها مانند رنگ و صفحه سازی می شوند. در اوایل ده سال ۱۹۹۰ میلادی، از ضد کف سیلیکونی امولسیون که منجر ساخت ایراد در تراز می شد، در صنعت خمیر چوب اهمیت برد دوچندان خوبی به کارگیری شد. ضد کف الکلی: شالوده آبی این دسته از ضد کفها از گونه های متمایز از روغنها یا این که واکسها تشکیل شدهاند که در یک اساس آبی پخش شدهاند. انواع فرمول شیمیایی ضد کف به جهت دوری از تشکیل کف وجود دارد. ضد کف در گونه های خاصی از مواد شوینده بیش تر می شود تا کف را کاهش دهد که ممکن است عملکرد مواد شوینده را کاهش دهد. اینها به محصولات پودری نظیر سیمان، گچ و مواد شوینده بیشتر می شوند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، موم های آبگریز مانند اتیلن بی استارامید در روغن های ساخت شده، متفرق شدند. به این دلیل، برای خودداری از بروز این مشکلات، مواد ضد عفونی کننده نظیر روغن های سیلیکون اضافه می شوند. بسط ضد کف های مبتنی بر سیلیکون اهمیت به کار گیری از امولسیفایرهای گوناگون و روغن های اصلاح شده سیلیکون ادامه دارد. همین ضد کف ها بر اساس پلی دی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) پراکنده در آب یا این که روغن سبک بودند. در سال ۱۹۶۳ اولی آنتی فوم ها اهمیت ذرات آبگریز (سیلیسای آبگریز) در روغن سبک تصویب اختراع شدند. در پیشین مردمان برای از دربین کردن کف از روغن سوخت ، نفت سفید و روغن های سبک به کار گیری می کردند .

ایندکسر