همینطور سفارش می شود در گزینه شرایط جراح و تجربه او در این فعالیت و همینطور نمونه کارهای جراح سوال کنید. همین گونه نقص لاله گوش که اصطلاحا بلبلی (Balbali) هم به آن گفته می شود می تواند یکطرفه یا دو طرفه باشد. قطعا شما هم کسانی را ديده ايد كه لاله هر 2 گوش آن‌ها و در مورد ها نادری لاله يک گوششان پر رنگ تر از حد معمول میباشد ؛ خوب تر میباشد بدانيد اين مورد قضیه يا جنبه ارثی داراست يا در اثر ضربه شکل مي دهد . قبل از انجام همین کار جراحی، فرد متقاضی باید بوسیله دکتر معاینه شود و آزمایشات و عکسبرداریهای آیتم توصیه او را انجام دهد تا پزشک بر آناتومی گوشهای شخص مسلط شود و یک طرح کلی به جهت عمل جراحی، در نظر بگیرد و پس از آن شروع به جراحی مینماید. این شرایط هم میتواند باعث به کاهش عزت نفس، انزوا و عدم اعتماد به نفس شود. اشخاصی که در گیر ناهنجاری در ظاهر گوش میباشند می توانند مهم انجام جراحی زیبایی گوش و ساخت موبایل متناسب اصلی سر اعتماد به نفس درمان گوش پررنگ فارغ از عمل خویش را بازیابند. زمان مطلوب به جهت انجام جراحی زیبایی گوش سپس از سن ۵ سالگی می باشد که پرورش گوش تکامل یافته و به اندازه نهایی خود رسیده باشد. تحلیل از حیث شخصیتی و روانی بیمار به ویژه که شعور صحت از کار جراحی و حقیقت های آن داشته باشد و امرها طبی دارویی و مراقبتی را به اعتنا بتواند اجرا نماید و دچار به مشکل وسواسی نباشد. اقدام مراقبتی دیگر، ترک سیگار به طور موقتی است. فعالیت زیبایی گوش معمولا به دو شکل باز و بسته قابل انجام است. عمل زیبایی گوش مهم ۳ نحوه بیحسی موضعی، نیمهبیهوشی و بیهوشی قابل انجام هست و در آیتم طرز جراحی اهمیت بیمار صحبت میشود. به همین روش، جراحی سوای برش هم گفته میشود. حدود 30٪ از نوزادان از شروع میلاد خویش دارای گوشهای برجسته میباشند البته این شمایل از ماه سوم زندگی به بعد از آن شروع به تغییر و تحول شکل میکند.

ایندکسر