دسترسی بانک مرکزی به جزئیات تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری بزرگدر جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جلسه علنی امروز (دوشنبه 16 شهریورماه) با 161 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع در مجموع 201 رأی با ماده 20 این طرح موافقت کردند. نمایندگان حاضر در جلسه

در ماده 20 آمده است:

آ

کلیه موسسات اعتباری موظفند سیستم عامل خود را بر اساس مدل ابلاغی بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل قرار گیرد. و مدیران مربوطه موسسه اعتباری:

1. مانده سپرده ها، تقسیم بر انواع سپرده ها.

2. مانده تسهیلات ارائه شده، تقسیم بر انواع تسهیلات.

3. کل موجودی تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص بر حسب انواع تعهدات.

4. مانده «تاسیسات و بدهی های اصلی» تقسیم به جاری، معوق، معوق، مشکوک الوصول و معوق.

5. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات متقبل به نفع «اشخاص مرتبط» به جاری، معوق، معوق، مشکوک الوصول و معوق.

6. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در بندهای (4) و (5) این بند به انضمام نرخ سود و اسناد دریافتی هر مورد به تفکیک فعلی، معوق، معوق. ، مشکوک و معوق;

7. مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تقسیم بندی جاری، معوق، معوق، مشکوک و معوق;

8. مجموع مطالبات غیرجاری تقسیم به معوق، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری.

خواندن
تولید میوه خشک (3 روش و 7 دستور عالی) - هنر فردی

9. میزان وجوه غیرجاری معوق.

10. مانده بدهی به بانک مرکزی در سمت های مربوط.

11. مانده مطالبات از بانک مرکزی تقسیم بر عناوین مربوط.

12. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری به طور کلی و انفرادی.

13. مانده مطالبات سایر مؤسسات اعتباری به طور کلی و انفرادی.

14. متوسط ​​و بالاترین نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران طی سال گذشته.

15. متوسط ​​و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال گذشته.

16. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری;

17. نسبت های نقدینگی مؤسسه اعتباری بر حسب انواع.

18. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک.

19. ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تفکیک انواع و تغییرات.

20. دارایی ها، بدهی ها و بدهی های ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آنها.

21. فهرست دارایی های مؤسسه اعتباری (به استثنای تسهیلات).

22. مانده اوراق مالی اسلامی به دو دسته دولتی و غیردولتی;

23- دستورالعمل سایر شاخص های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

ب

تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هر یک از ارکان فوق توسط شورای عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز مقادیر موضوع این ماده را که به تصویب شورای عالی می رسد به موسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ

مؤسسات اعتباری موظفند با گنجاندن قوانین و فرآیندهای بانک مرکزی در سیستم‌های داخلی خود و با استفاده از سیستم‌های مدیریتی بانک مرکزی، موارد زیر را انجام ندهند:

– پرداخت «تسهیلات کلان» یا «تعهد به تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل مربوطه. پرداخت تسهیلات یا تعهد به نفع «اشخاص مرتبط» نزد مؤسسه اعتباری بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوطه. پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات با اتکا به منابع غیرواقعی و ناپایدار – به تشخیص بانک مرکزی – که منجر به کمبود نقدینگی و لزوم استفاده مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی فراتر از حدود مجاز مقرر در ماده‌ای می‌شود. . ماده 45 این قانون؛ تملک انواع دارایی های غیرمنقول (از جمله مستغلات) و دارایی های مالی (اعم از سهام و سایر اوراق بهادار) خارج از حدود مصوب شورای عالی.

خواندن
دانشمند سیاسی که درباره نظرسنجی ها به ما هشدار داد

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران متبوع مؤسسه اعتباری در موارد فوق مسئولیت تضامنی دارند و ادعای جهل نسبت به کار مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

تی

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران واقعی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، اغراق یا کم بیانی اطلاعات موضوع این ماده مشارکت داشته اند، مشمول تمام یا برخی از موارد هستند. مجازاتهای درجه چهارم ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم است.

Th

موسسات اعتباری موظفند در صورت درخواست بانک مرکزی، داده های خرد لازم برای محاسبه ضرایب موضوع این ماده را در حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی ارائه کنند.

جی

شرکت های ارائه دهنده خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و مدیران سیستم عامل موسسات اعتباری موظفند ضوابط محاسبه ضرایب احتیاطی این ماده و سایر موارد اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در سیستم عامل موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سیستم عامل آنها که از اجرای مصوبه این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند به تحریم های بند (ت) این ماده محکوم خواهند شد.

CH

بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی به موجب این ماده و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و بدهی‌های غیرجاری هر «ذینفع واحد» و مانده تسهیلات و بدهی‌های جاری و غیرجاری «واحد ذینفع» را تعیین می‌کند. اشخاص مرتبط” با هر یک از موسسات اعتباری، توسط افراد به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت (جاری، معوق، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافتی که در اختیار عموم قرار می گیرد. از طریق بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و به روز رسانی تعاریف و مصادیق «ذینفع واحد» و «افراد مرتبط» در دستورالعمل مصوب شورای عالی تعریف شده است.

خواندن
غذای رایگان بلای جان اقتصاد ایران است