دولت شهروندان همسایه را به سرمایه گذاری در ارز خارجی تشویق می کنددر جلسه 24 فروردین ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت در خصوص اعطای مشوق هایی از قبیل. اقامت و… برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با دید تسهیل کننده موافقت می شود.

بر این اساس وزارت کشور متعهد می شود حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تایید و اعلام وزارت اقتصاد حداقل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر در سپرده های بلندمدت یا به همین میزان در ایران سرمایه گذاری کند. و مالی .صدور اقامت 5 ساله.

همچنین صدور و تمدید مجوز اقامت توسط وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن استفاده می شود و همچنین همسران، فرزندان ذکور تا 18 سال. و زنان مجرد و والدین تحت تکفل افراد مذکور که بنا به درخواست سازمان کمک های اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری ایران انجام می شود از 3 سال به 5 سال افزایش یافت.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را داشته باشد. و سازمان برنامه ـ بودجه کشور ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده ها و سرمایه گذاری های بلندمدت ارزی از جمله بانک های فراساحلی را تهیه می کند. و استفاده از سپرده های ارزی و متقاضیان سرمایه گذاری را به آنها اعلام کند.

خواندن
نظر چگونه دادگاه عالی به ایجاد "رانندگی با لباس سیاه" کمک کرد

ضمناً این افراد برای بهره مندی از دانش و تجربه نوابغ و نخبگان غیرایرانی در صورت داشتن شرایط نخبگی از امتیازات تابعیت به استثنای تابعیت و تصدی مناصب مندرج در ماده (982) ق. قانون مدنی.

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت گردشگری ایران اصلاح و ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین مفاد اجرایی قانون توسعه گردشگری و صنعت جهانگردی ایران را که هیات وزیران در سیزدهمین جلسه شهریور ماه 1401 با اصلاح آن به منظور تامین نظر شورای اسلامی و رفع اشکال قانونی موافقت کرد، اصلاح کرد. عدم رعایت اصلاحیه مفاد اجرایی قانون گردشگری و توسعه صنعت گردشگری ایران را برای اجرا به کرد ابلاغ کرد.

بر اساس اصلاحیه این آیین نامه، مرجع صدور مجوز برای اعطای تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت گردشگری ایران با رعایت مفاد بند (24) ماده (1) و تبصره (6) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی ماده (44) قانون اساسی است.

دستگاه های مذکور عبارتند از: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های کشور. بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، تعاونی‌های ایران و اصناف ایران، موسسات اقتصادی و غیرانتفاعی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه های تعیین شده توسط شورای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و همچنین ارگان اصلی فعالیت.

ابلاغ ضوابط تخصیص بخشی از وجوه صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان

معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید مبتنی بر دانش، مفاد اجرایی این بند قانون مذکور را در خصوص امکان تخصیص بخشی از منابع سرمایه‌گذاری دارای مجوز امضا کرد. وجوه برای تامین مالی شرکت ها، دانش بنیان و ابلاغ می شود

خواندن
به طرز مضحکی ساده راه‌ها بهبود داروهای گیاهی شما

هیأت وزیران در سیزدهمین اجلاس شهریور ماه و در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند (الف) ماده (17) قانون جهش تولید دانش بنیان در رابطه با توزیع بخشی از سرمایه گذاری. منابع وجوه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تامین مالی شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام استراتژیک. مفاد اجرایی بند قانونی فوق را تصویب کرد.