دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب اسلامی