رئیسی و لوکاشنکو در حاشیه نشست شانگهای با یکدیگر دیدار کردند