طرح معافیت مالیاتی مواد اولیه دارو و شیر خشک در مجلس«سید محمد حسینی» با بیان اینکه لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با دو فوریت در مجلس مطرح شد، خاطرنشان کرد: در این لایحه نرخ مالیات تعیین شده است. از 9 درصد به 1 درصد کاهش می یابد.

نایب رئیس مجلس همچنین با تشریح اهمیت و ضرورت این لایحه، این لایحه با هدف کاهش هزینه های تولید و قیمت نهایی دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی با کاهش مالیات بر ارزش افزوده و به لحاظ کاهش قیمت تمام شده، تدوین شده است. حمایت از کالاهای تولید داخل

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد برای مدیریت هزینه های درمان، مواد اولیه و کمکی تولید دارو و تجهیزات پزشکی و شیرخشک وارد شود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام تعیین شده در سال 1401 9 درصد به یک درصد کاهش یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه فشار نقدینگی روی کارخانه های دارویی کاهش می یابد و در نتیجه قیمت داروها کاهش می یابد.

خواندن
کامپوزیت دندان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید