فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

همین ادغام نسبت به دیگر کودها در خاکهای اسیدی و خاکهای قلیایی استفاده می شود به این معنی که در هر پی اچی و در هر دسته خاکی دارای کاربرد میباشد . K2SO4 فاقد کلرید هست که می تواند به جهت برخی محصولات مضر باشد. تقریباً 1.5 میلیون بدن سولفات پتاسیم در سال 1985 تولید شد، به طور معمول حیاتی واکنش کلرید پتاسیم دارای اسید سولفوریک، مشابه روند مانهایم به جهت ایجاد سولفات سدیم ایجاد می گردد. این ها بلورهای سولفات پتاسیم و سولفات های منیزیم، کلسیم و قرص سولفات پتاسیم سدیم است. در عوض به طور طبیعی حساس نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید مخلوط می شود (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید). به طور معمول کشاورزان از K₂SO₄ برای محصولاتی که کلرید اضافی – کودهای KCl مرسومبه جهت آنها نامطلوب است، به کارگیری می کنند. در قدیم این کود از واکنش KCl با اسید سولفوریک ایجاد می شد ولی محققان بعداً فهمیدند كه می توانند چند از مواد معدنی خاك را به جهت ایجاد K₂SO كه امروزه همگانی ترین نحوه ایجاد است دستکاری كنند. این کود برخلاف بقیه کودها نیز در خاکهای اسیدی و هم در خاکهای قلیایی کاربرد دارد به این معنی که حیاتی هر نوع ph سازگار است و در هر دسته خاکی می اقتدار از آن استفاده نمود، به این معنی که در خاکهای قلیایی کلیدی کمتر میزان بازی خاک منجر جذب بهتر مواد مغذی و سایر عناصر و مواد معدنی توسط گیاه خواهد شد و در خاکهای اسیدی نیز این کارایی را خواهد داشت. ریز شدن میوه ها، ریزش بیش از میزان و بی طعم بودن و شیرین نبودن میوه ها و محصولات از علامت های کمتر میزان پتاسیم در گیاه است. از لحاظ تاریخی، K₂SO2 دارای واکنش KCl اهمیت اسید سولفوریک ساخته شده است. صنعت مواد غذایی از نمک های حساس خلوص بالا در محصولات متنوع استفاده می کند. همچنین از این ماده به تیتر ماده اولیه در محصولات آرایشی به کارگیری می شود. صنعت داروسازی به K2SO4 99.9٪ به تیتر ماده اول تولید دارو نیاز دارد. کود سولفات پتاسیم یک عدد از کودهای فراوان اثرگذار می باشد که اشکال متفاوتی دارد. پتاسیم جزو عناصری می باشد که در ساختار گیاهان از برگ تا میوه و غیره وجود ندارد، البته نقش اهمیت در پرورش گیاه دارد. در درون این محصولات ، آنها ممکن هست هدف ها متمایز مثل مراقبت ، تثبیت و همچنین تقویت مواد معدنی را داشته باشند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بخش اعظم در آیتم سولفات پتاسیم برای خیار لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

خواندن
نظر از نظر بایدن و ناتو ، ترکیه سردردی است که برای ماندن در آن وجود دارد