موافقت دولت با آزادسازی هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز برای شرایط اضطراری کشور