نظرات ایران برای جمع بندی مذاکرات به هماهنگ کننده اروپا ارسال شدناصر خانانی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران نظراتی را درباره واکنش آمریکا به متن پیش‌نویس توافقنامه لغو احتمالی تحریم‌ها ارسال کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پس از دریافت پاسخ آمریکایی ها، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت بررسی کرد و پاسخ های ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف جمع آوری و به هماهنگ کننده ارائه شد.

کنعانی تصریح کرد: متن ارسالی رویکردی سازنده با هدف نهایی شدن مذاکرات دارد.

خواندن
اتحادیه در جنگ داخلی آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید