نگاه دولت گسترش روابط اقتصادی و تنوع بخشیدن به روابط با کشورهای همسایه استمهدی صفری روز یکشنبه از برگزاری اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با بولیوی در راستای توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین خبر داد.

وی در بیانات خود درباره آخرین وضعیت همکاری با بولیوی تصریح کرد: سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمندانه است و در چارچوب این دکترین، نگاه دولت به گسترش روابط اقتصادی است. و تنوع بخشیدن به روابط بین در سطح بین المللی با کشورهایی از تمام نقاط جهان در ارتباط است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: نخستین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با بولیوی به میزبانی وزارت اقتصاد برگزار شد تا نقشه راه همکاری نهادهای اجرایی دو کشور در یک سال آینده تهیه شود.

صفری خاطرنشان کرد: در این رویداد مجموعه ای از موضوعات مختلف از جمله همکاری های تجاری، گمرکی، روادید، همکاری های علمی و آموزشی، فنی و مهندسی، همکاری شرکت های صنعتی، خودروسازی، تراکتورسازی، انرژی، فناوری و حمل و نقل توسط هیئت ها دو طرف قرار گرفتند و سند نهایی بین مراجع ذیصلاح امضا شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سال گذشته 15 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف برگزار شد، تاکید کرد: برگزاری کمیسیون مشترک با کشورها از اولویت های دولت است و تا پایان سال جاری با روند خوبی ادامه خواهد داشت. سال

خواندن
بایگانیهای بازگشت ژنیکوماستی بعد از عمل - دکتر جان بزرگی