همین هست که مجرا یک لوله ، لوله یا این که شبکه است که هوا یا مایع را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می کند در حالی که پلنوم (فیزیک) فضایی تماما لبریز از ماده است. به استدلال عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم جلوگیری می کند. همین جعبه های پلنیوم را می توان به عایق های حرارتی وصوتی مجهز نمود. پلنوم در سیستم های گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) جعبه ای هست که به سیستم HVAC متصل می شود. پلنیوم باکس ها معمولا در ارتفاع بالا اهمیت ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچههای خطی نصب میشوند. پلنیوم باکس کد 1069 ، پلنیوم باکس در پشت دریچه قرار می گیرد و کاربرد آن در جهت یکسان سازی هوای خروجی می باشد. پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا حیاتی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی نصب می‌شوند . ☆ دراین سیستم پلنیوم پیش عایق ، دریچه ها امکان جابجایی دارند و به طور کامل مناسب فضاهایی کلیدی سقف تایلی است که عموما محل خروجی هوا اهمیت نتورک های سقف تناسب ندارند. در همین سیستم، روزنه ها قابلیت و امکان جابجایی دارا‌هستند و کاملا مناسب فضاهایی حیاتی سقف تایلی هست که عموما محل خروجی هوا حیاتی شبکه های سقف تناسب ندارند. به جهت انتقال هوا به دریچه هایی کلیدی طول بلند از پلنیوم باکس به کار گیری می شود که نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می توان کلیدی توجه نوع طراحی آن هوا را به رخ به طور کامل لایه ای و آرام توزیع نمود. یکی از از مهمترین امکانات همین فرآورده تولید هوادهی به صورت به طور کامل یکنواخت می باشد که حتی در دریچه های طولی با ارتفاع های بلند هم کارایی فوق العاده ای دارد. روزنه پلنیوم باکس دیواری گونه N08016 برای هوادهی یکنواخت در روزنه های خطی به فعالیت برده می شود. به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ایجاد اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری واجب و لازم هست . ازآنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا فعالیت می شوند و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای روزنه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به منظور تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری ضروری و ضروریست. تعداد و ابعاد طوقه محل ورود هوا نیز اصلی دقت به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی دریچه های خطی طراحی می شوند. در ادامه همین مطلب مهم طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. با آپارتمانی شدن ساختمانها شاهد حذف پنجرهها و استعمال از نورگیرهای یکپارچه در قسمتهای گوناگون ساختمان خواهید بود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط اساسی کجا و طریق استعمال از خرید پلنیوم باکس دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر