به این رخ که در هنگام قطعی الکتریسیته و یا این که افت کیفیت آن دستگاه ها از انرژی همین باتری ها استفاده کرده و به فعالیت خویش ادامه می دهند و هیچ توقفی ساخت نمی شود. که رخ های مرسوم بازار به این صورت 600VA، 1KVA، 1.5KVA، 2KVA، 6KVA، 10KVA، 15KVA، 20KVA می باشد . اضطراری به ذکر می باشد که یو پی اس های ذکر شده سازگار اساسی ژنراتور ها هم می باشند. کارکرد مستمر و هوشمندانه آنها هم مورد دیگری بر به کار گیری مختص آن‌ها می باشد. تعیین UPS نیاز به محاسبه اقتدار مصرفی و زمانه الکتریسیته رسانی آیتم نیاز دارد. این دستگاه به رخ مداوم در درحال حاضر مهیا باش می باشد و برق را فیلتر می کند. همانطور که می دانید، ارتقاء طولانی مدت ولتاژ در دستگاه های برقی، ممکن می باشد به بعضا از قطعات دارای سیستم های مشقت بار افزاری جراحت وارد کند. ولی در مواقع جدا برق که سیستم به کلی از کار می افتد؛ عملاً هیچ جور کارایی نخواهد داشت. همین موضوع موجب تولید خطای عملکرد، Crash کردن، Reset شدن سیستم های کامپیوتری و یا این که قفل کردن برگه کلید های آن می شود. علاوه بر همین می اقتدار به جهت رفع همین اختلال از استابیلایزر (تثبیت کننده ولتاژ) استعمال نمود که کاهش ولتاژ را جبران کرده و مصرف کننده هایی که حتی به تابلو های الکتریسیته یوپی اس متصل نمی باشند را یو پی اس پویا توسعه و گسترش افزار حمایت کند. مهم همین وجود به طور معمول در تابلوهای برق یوپی اس ، مدارهای حفاظتی ای قرار داده می شود که انرژی موجود ناشی از همین افزایش ولتاژ را حذف می کند. ۲ – از دستگاه مصرفی در برابر بی ثباتی فرکانس های برق مراقبت می کند. در همین حالت به طور معمول تابلو های برق یوپی اس تامین کننده برق مصرف کننده ها خواهد بود و از اتصال الکتریسیته شهر به مصرف کننده ها دوری به کار می آورد، علاوه بر این استعمال از استابیلایزر می تواند همین مشکل را تا حدی در اختیار گرفتن نماید. و دلیل دیگر اینکه در صورتی که در آینده دستگاهی را خواستیم به تیم بیشتر نماییم در گیر اختلال نشویم و گنجایش خالی داشته باشیم. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار اکثر در گزینه یو پی اس برای یخچال لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر